Testace veteránů

Přehled otázek, které Vám pomohou pochopit systém testací

 

K čemu slouží klubová testace?

Klubová testace slouží k posouzení historické původnosti automobilu a výsledkem je záznam, že vozidlo splňuje podmínky pro historická vozidla. Historické vozidlo je hodnoceno jako technická památka a proto už nemůže sloužit v běžném provozu. Z této podmínky vycházejí pojišťovny a nabízejí zvýhodněné pojištění.

K čemu slouží krajská testace?

Krajská testace slouží k získání veteránských registračních značek (dále jen RZ) pro vozidla, které RZ již nemají, nebo byly dovezeny ze zahraničí a spadají do věkové kategorie veterán. Naše firma je členem krajské testační komise.

Mohu předběžně zjistit, zda vozidlo splní testace?

Ano, po konzultaci s naší firmou Vám rádi zjistíme zda stroj splňuje podmínky pro udělení statutu historického vozidla. Tento verdikt je ovšem nezávazný, vždy je nutná osobní prohlídka přistaveného vozu.

Co je všechno potřeba ke klubové testaci?

Přistavit vůz, mít správně vyplněnou žádost o testaci, doklady k vozidlu, doklady o historii vozidla a způsobu nabytí.

Co je všechno potřeba ke krajské testaci?

Úspěšné testování klubovou komisí, přistavit vůz, mít řádně vyplněnou žádost o testaci, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami tak potvrzení STK, že jsou v pořádku.

Jak dlouho platí testace?

Testace jsou platné 2 roky.

Lze testace prodloužit?

Ano, pokud vůz splňuje všechny náležitosti bude testace automaticky prodloužena. Prodloužení klubové testace stojí 200 Kč, krajské také 200Kč.

Mohu dále provozovat historické vozidlo na pozemních komunikací bez prodloužení testací?

Ne. Neprodloužený průkaz historického vozidla se považuje za nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Testační komise odevzdávají seznamy prodloužených průkazů HV na příslušné Krajské úřady.

Je potřeba jezdit na STK?

Ano, pokud se jedná o vůz s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami, je vyžadována kontrola na STK, že jsou v pořádku. Také je vhodné zkontrolovat řízení a nastavení světel. Nebo naší specializované dílny.

Jaká je věková hranice pro veterána?

Věková hranice pro veterána je 30 let.

Existují přesné pokyny pro testace, kterými se řídíte?

Ano, řídíme se Postupem pro testování a postupem pro vyplňování žádosti o provedení testování historického vozidla k zapsání do Registru historických a sportovních vozidel, které vychází ze zásad stanovených FIVA.

Jaký je odpovídající stav vozidla pro testaci?

 • původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem
 • původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě z vybavení, které výrobce nabízel nebo prodával v období normálního provozu vozidla, původní nebo dobové poklice. Použití jiných kol či poklic je třeba doložit ( prospekty, katalog doplňků apod.)
 • velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost
 • karoserie ( bez koroze, poškození, apod.)
 • jednotný celistvý lak ( bez neodborně opravených míst, většího počtu oděrek a jiného poškození ); u původního laku, který ještě nikdy nebyl přestříkáván je možná větší benevolence v zájmu zachování originality. V tomto případě je směrodatné individuální posouzení komisaři TK.
 • povrchy chromovaných a hliníkových součástí bez kazů, matů, zachromované hloubkové koroze.
 • není dovoleno nahrazení chromu stříbřenkou či barevnou napodobeninou chromu.
 • znaky, emblémy a označení odpovídající danému modelu a roku výroby.
 • celková čistota karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé úniky olejů nebudou akceptovány).
 • interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně opravené čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky).
 • nesmí být namontovány doplňky původem mimo dobu vzniku vozidla
 • stav brzdového systému, řízení a zavěšení kol musí být dokladován prohlídkou v odborném servisu nebo STK (určí komisaři )
 • na vozidle nesmí být polepy, které nebyly dodávány výrobcem ( např.: reklamní od sponzorů ). Tolerují se jen polepy, které vyžadovali podmínky provozu (např. CZ, nebo konstrukční rychlost.

 Jak dlouho trvá vyřízení zelených RZ?

Obvykle do 14 dní ode dne provedení úspěšné testace a jsou-li splněny všechny náležitosti.

 Kde si lze nové zelené RZ vyzvednout?

RZ vydává odbor dopravy místně příslušného Krajského úřadu (Zlín, Olomouc, Brno, …).

 Jak mám postupovat, mám-li zájem o testace?

Kontaktujte našeho komisaře na e-mail macalacar198@gmail.com, kde se Vám budeme plně věnovat.

Vrátí mi pojišťovna přeplatek povinného ručení, když mám nyní otestovaný vůz?

Ano. Jestliže nyní platíte povinné ručení v plné výši a právě jste otestoval vůz, zajdete na pojišťovnu, kde se prokážete průkazem klubové testace. Pojišťovna sníží výši ručení a přeplatek Vám v poměrné části vrátí.

Mohu mít jen klubovou testaci?

Ano, pokud máte klasické bílé RZ.

Mohu mít jen krajskou testaci?

Ne, krajská testace je podmíněna testací klubovou.

Kdo má v případě sporu vyvrátit nepravost či potvrdit pravost strojů?

Technický komisař nemá v případě sporu o originalitu dílů povinnost vyvrátit jejich nepravost nýbrž majitel musí věrohodně doložit a potvrdit pravost těchto dílů.

Mohu vůz s klasickými bílými RZ přihlásit na zelené veteránské?

Ano, ale musí být nejdříve vyřazeno z Registru silničních vozidel. ( Bez nutnosti potvrzení o ekologické

likvidaci )

Jsou zelené veteránské RZ přenosné při prodeji vozidla?

Ne. Zelené veteránské značky jsou pevně spjaty stroj – majitel. V případě prodeje vozidla se vet. RZ stávají neplatné a je nutné je odevzdat na příslušný úřad. Nový majitel = nová testace, tu Vám rádi zařídíme.

Mohu s otestovaným vozidlem podnikat?

Ne.

Je vyžadována kniha jízd ?

Ne, kontrola cestování s Vaším veteránem není vyžadována.

Mohu jet s vet. SPZ do zahraničí?

Ano, veteránské SPZ jsou platné v rámci Evropské unie.

Mohu otestovat vůz krajskou testací, který nebyl ve své době homologován pro provoz na silnicích?

Ne. Jedná se především o soutěžní okruhové auta (většinou auta s vestavěným rámem), které neměly homologaci na provoz po pozemních komunikacích a dále pak vojenské vozidla. Při stavbě závodních speciálů Vám rádi pomůžeme a vše zařídíme.

Kam se mám obrátit, chci-li otestovat soutěžní vůz s vestavěným rámem?

Obraťte se s veškerou důvěrou na nás. Rádi Vám poradíme.

Mohu si RZ vyzvednout v jiném kraji, než mám trvalé bydliště?

Ne. V každém kraji je jedno pracoviště, které se zabývá registrací historických a sportovních vozidel, majitel historického vozidla si musí registraci vyřídit na úřadě, který se vztahuje k jeho místu trvalého pobytu.

Všechny dotazy rádi zodpovíme

T. +420 603 493 132

MACALA CAR, s.r.o.

Švermova 198
763 02 Zlín

Odeslat zprávu